Časopis TRENDY V PODNIKÁNÍ
je vědeckým recenzovaným periodikem vydávaným Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni. 

Tato webová stránka slouží pro odesílání příspěvků a jejich abstraktů.
Pro odeslání zvolte příslušnou možnost v horním menu.

Časopis Trendy v podnikání